PROGRAM START

DLA

UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH • MATURZYSTÓW • STUDENTÓW • OSÓB PODEJMUJĄCYCH PIERWSZĄ PRACĘ

„Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, co chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą.”

Harv Eker

Główne założenia programu START

Skoro znalazłeś  w tym miejscu to najprawdopodobniej jesteś przedstawicielem lub rodzicem przedstawiciela z Pokolenia Z. To osoby urodzone w latach 1997 – 2012, które stanowią najliczniejszą grupę wchodzącą obecnie na rynek pracy.

Na podstawie licznych wyników badań społecznych  dostępnych zarówno w Polsce jak i za granicą można wywnioskować, że „zetki” to osoby świadome siebie, pragnące samorealizacji w sposób spójnym z posiadanym system wartości, czyli:

  • zainteresowane rozwojem zawodowym i osobistym;
  • elastyczne wobec miejsca, godzin i zakresu pracy oraz preferujące równowagę pomiędzy życiem zawodowym i osobistym;
  • definiowane przez normy ważne dla świata, społeczeństwa i środowiska oraz ukierunkowane na relacje;
  • motywowane przez docenienie, zauważenie i wsparcie w miejscu pracy;
  • ukierunkowane na realizację zadań w sposób samodzielny oraz innowacyjny;
  • nastawione na pracę w branżach kreatywnych (creative industries).

W odróżnieniu od generacji Y urodzonej w latach 1981 – 1996, która dążyła do budowania szybkiej i atrakcyjnej ścieżki kariery oraz zdobywania benefitów zawodowych, w tym profitów finansowych i awansów,

pokolenie Z