Life coaching

Coaching nastawiony na wzrost jakości życia m.in. poprzez rozwój osobisty, realizację celów oraz zmianę i progres w obszarze relacji rodzinnych i społecznych.

Health coaching

Coaching skupiający się na utrzymaniu zdrowia, poprawie kondyncji fizycznej i mentalnej, a także na działaniach prewencyjnych w sytuacji symptomów choroby.

Career coaching

Coaching wspierający rozwój zawodowy, proces zmiany pracy, świadome zarządzanie karierą, ustalanie celów zawodowych oraz reorientację zawodową.

Entrepreneur coaching

Coaching dla przedsiębiorców usprawniający organizację w firmie, delegowanie zadań, określanie strategii i długofalowych celów oraz poprawę komunikacji.

t

Czym jest coaching

Drogą, z punktu A – obecnego „tu i teraz”, do punktu B – lepszego jakościowo „tu i teraz”. Jest to podróż w określonym kierunku – wymagająca odpowiedniego planu, korzystania z posiadanego ekwipunku i zakładająca dotarcie do konkretnego miejsca – której istotą jest wartościowa dla Ciebie zmiana.

t

Kim jest coach?

Osobą, która wnosi do procesu element relacyjny. Dzięki niemu coaching przestaje być bezdusznym zestawem ćwiczeń i technik rozwojowych, a zaczyna przybierać formę „dyskretnego” dialogu. Coach jest uważny na Ciebie, słucha, mówiąc tyle ile Ty potrzebujesz – nie dla stworzenia przyjaznej atmosfery (chociaż to też :)) – ale w celu pobudzania Twojego procesu zmiany.

Korzyści z coachingu:

Dowiesz się więcej o sobie, lepiej zrozumiesz motywy swojego działania, wyraźniej dostrzeżesz przekonania blokujące i wspierające, staniesz się bardziej świadomy siebie

Na nowo zdefiniujesz swoje zasoby, znane wyselekcjonujesz i wzmocnisz, nieznane odkryjesz i zaadoptujesz do sytuacji

Staniesz się bardziej wydajny, pewny siebie, zorientowany na cel

Nauczysz się przeramowywać problemy w cele, prawidłowo formułować wyzwania i wyznaczać przewidywane efekty

Zrealizujesz zdefiniowane przez siebie cele, znajdziesz rozwiązania dla trudnych sytuacji, odpowiedzialnie podejmiesz ważne decyzje

Krytycznie ocenisz swoje działania wzmacniając strefy wpływów i dostrzegając sytuacje niezależne od Twojego zaangażowania

Zredukujesz poziom stresu i niezadowolenia oraz wypracujesz równowagę między życiem zawodowym i osobistym

Zbudujesz wartościowe relacje

Otrzymasz narzędzia i wskazówki do pracy nad wartościową zmianą życia

Jak przebiega proces coachingowy?

Sesja kontraktowa

To pierwsza sesja coachingowa, którą możesz potraktować jako konsultację. Dowiesz się czym jest coaching, jak wygląda metoda mojej pracy według standardów EMCC, pomogę Ci zdefiniować cele i ustalić główne obszary rozwoju, a jeżeli zobaczysz w tym potencjał i wartość dla siebie zakontraktujemy cały proces.

Proces

Postrzegam człowieka jako całość nie tylko w zakresie spójności umysłu, emocji, ciała i ducha, ale również korelacji zmian na różnych poziomach neurologicznych: środowiska, zachowań, umiejętności, przekonań, wartości, tożsamości i duchowości. Dlatego podczas spotkań zapraszam Cię, jeżeli tylko masz na to ochotę, do przyjrzenia się podejmowanym wyzwaniom z ich perspektywy. To daje możliwość pogłębienia własnej świadomości, dotarcia do jądra motywacji i dokonania trwałych oraz wartościowych zmian.

Relacja

Proces opiera się na budowaniu autentycznej relacji, stąd nie każdy coach będzie dobry dla Ciebie i nie każdy klient odpowiedni dla mnie. Wyzwania, nad którymi pracujesz mogą wkraczać na mocno osobiste obszary lub zahaczać o bardzo delikatne kwestie. Dlatego w swojej pracy stosuję najwyższe standardy etyczne, zgodne z Globalnym Kodeksem Etycznym EMCC, bazujące na poufności i wzajemnym szacunku, od siebie dodając otwarość, życzliwość i poczucie humoru.

Kreatywność

Patrząc z głębokiego dołu zauważasz tylko brunatną ziemię i trochę poplątanych korzeni. Wychodząc na powierzchnię dostrzegasz piękny, zielony las. Wzbijając się w powietrze widzisz, że był to tylko ułamek wspaniałego świata. Podczas sesji korzystam z rozmaitych metod i narzędzi coachingowych absorbujących różne zmysły i uruchamiających dwie półkule, abyś z lotu ptaka zobaczył swój potencjał oraz dostępne dla siebie możliwości i rozwiązania.

Zadania

Jako coach przede wszystkim słucham. Co jakiś czas zadaję pytanie otwierające poruszany temat lub penetrujące głębszy aspekt wyzwania. Czasami posłużę się techniką lub odpowiednio dobranym narzędziem coachingowym oraz za Twoją zgodą podzielę się swoimi odczuciami. Ale to Ty, pomimo że przychodzisz do mnie, jesteś gospodarzem spotkania! Mówisz tyle ile chcesz powiedzieć, masz wpływ na przebieg sesji, a także wdrażasz wypracowane rezultaty i wykonujesz prace domowe pomiędzy spotkaniami, narzucając własne tempo transformacji.

METODA

Praca pytaniami, modele i techniki coachingowe, aktywizacja, mentoring

}

CZAS

Od 45 min do 120 min
średnio 90 min

PROCES

Od 6 do 12 sesji
średnio 8 sesji (z kontraktową)

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Od 1 do 4 spotkań miesięcznie
najefektywniej 2 spotkania w miesiącu

INWESTYCJA

Zawsze najlepsza!
Zależna od specyfiki procesu

MIEJSCE

Polska, Belgia
Online (komunikatory, telefon)

PIERWSZE SPOTKANIE

Zapoznawcze, konsultacyjne,
interwencyjne lub kontraktowe

RELACJA

Kodeks etyczny EMCC,
poufność, szacunek

Co mówią klienci?

Przeszedłem coaching i mentoring biznesowy prowadzony przez Arka. Kilka tygodni wytężonej pracy nad sobą, która jeszcze w trakcie procesu zaczęła przynosić oczekiwane efekty. Godne podkreślenia w Jego pracy są: wszechstronna wiedza…

więcej

Sylwester Ch.

dyrektor elektrowni / sektor: energetyka

Praca z Arkiem była dla mnie bardzo ważnym etapem na drodze do określenia swoich nowych celów, odnalezienia wewnętrznych zasobów, ale również poznania przeszkód na drodze do samorealizacji. Najważniejszym efektem współpracy z Arkiem jest odkrycie…

więcej

Marzena P.

dyrektor biura / sektor: administracja publiczna

Dzięki pracy z Arkadiuszem doświadczyłam, że coaching jest interesującym procesem, który wbrew temu, co początkowo myślałam, może realnie wpływać na mój rozwój zawodowy i osobisty oraz może być bardzo budującym spotkaniem dwojga ludzi

więcej

Anna Ch.

nauczyciel, tłumacz / sektor: edukacja, usługi

Masz pytanie…

 

Coś Cię zainteresowało, stoisz przed ważnym wyzwaniem, zamierzasz zrealizować od dawna zakładany cel, a możesz próbujesz zmienić swoje przekonania
lub pragniesz stać się bardziej uważny na siebie?
Napisz do mnie korzystając z formularza obok.

Odpowiem… a może bedę umiał pomóc.

2 + 6 =