O rodzajach coachingu w ostatnim czasie napisano i powiedziano bardzo dużo. Dlatego streszczę te informacje w kilku zadaniach.

Ogólna klasyfikacja coachingu

Z racji na ogólny obszar działania możemy coaching podzielić na życiowy (life) i zawodowy (business). Biorąc pod uwagę adresata – klienta rozróżniamy coaching indywidualny (personal), indywidualny na tle grupy (group) i zespołowy (team). Uwzględniając charakter wyzwania i metodologię działania mamy do czynienia z coachingiem operacyjnym (operational)  – jednorazowym, sporadycznym i interwencyjnym oraz coachingiem procesowym (process) – strukturalnym i długofalowym. Rozpatrując natomiast środowisko komunikacji mówimy o coachingu offline i online. Pozostałe rozróżnienia mieszczą się w powyższych podziałach i bazują na szczegółowej selekcji podmiotu oraz przedmiotu coachingu (women’s, parents’, executive, helth, sports, career coachching, itp.). 

Moja działalność

Obszary, w których najczęściej prowadzę coaching to życie prywatne, rodzina, dzieci (life), zdrowie, poprawa kondycji fizycznej i mentalnej (helth), znalezienie pracy, zmiana zatrudnienia, rozwój zawodowy (career), a także usprawnienie organizacji czasu i komunikacji w firmie, jak również określenie strategii i długofalowych celów organizacji (buisness). 

Coaching życiowy

Chcesz być pewny siebie. Szukasz motywacji do działania. Pragniesz efektywnie wykorzystywać czas. Potrzebujesz wsparcia w realizacji ważnego życiowego projektu. Poszukujesz równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym oraz harmonii między ciałem a duchem. Czujesz, że wiele obszarów Twojego życia wymaga zmiany. Pragniesz lepszych jakościowo relacji z ukochanymi osobami, przyjaciółmi i ekipą w pracy. Chcesz się podobać i szukasz akceptacji oraz masz problem, który koniecznie wymaga rozwiązania.

Skorzystaj z life coachingu

Dlaczego mogę Ci pomóc

Coaching zdrowia

Chcesz żyć zdrowo, prowadzić zdrowy tryb życia, dbać o równowagę psychofizyczną. Potrzebujesz zmienić nawyki żywieniowe i przeprogramować rytm dnia. Poszukujesz wyciszenia oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem. Pragniesz zażywać więcej ruchu, odstawić używki i poprawić swój sen. Chcesz świadomie wpływać na leczenie chorób przewlekłych, „spowolnić” codzienność i zmniejszyć ryzyko chorób cywilizacyjnych. A także pragniesz poradzić sobie z ciężarem diagnozy i zaleceń lekarskich.

Skorzystaj z health coachingu

Dlaczego mogę Ci pomóc

Coaching kariery

Chcesz znaleźć nową lub zmienić już wykonywaną pracę. Potrzebujesz zrewidować swoje mocne strony. Pragniesz poznać i wykorzystać drzemiące w Tobie zasoby oraz nabrać pewności siebie. Powinieneś precyzyjniej zdefiniować zawodowe cele, pojęcie sukcesu i drogę własnej kariery. Stoisz przed wyzwaniem rozmowy rekrutacyjnej czy ewaluacyjnej lub chcesz rozwiązać problemy komunikacyjne i adaptacyjne w zespole. Pragniesz lepiej prezentować się na spotkaniach, poprawić swój wizerunek i odważnie zabierać głos w dyskusji.

Skorzystaj z career coachingu

Dlaczego mogę Ci pomóc

Coaching przedsiębiorczości

Chcesz założyć firmę lub wprowadzić obecny biznes na wyższy poziom. Potrzebujesz sprecyzować cele biznesowe, zmienić model przedsiębiorstwa i wprowadzić nowe strategie. Pragniesz znaleźć i udrożnić wąskie gardła w swojej działalność, lepiej delegować zadania i poprawić komunikację w zespole. Interesuje Cię spójny, rozpoznawalny branding oraz znalezienie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Chcesz być bardziej efektywny, mieć więcej czasu dla rodziny, panować nad stresem i wysypiać się.

Skorzystaj z entrepreneur coachingu

Dlaczego uważam, że mogę Ci pomóc?

• Wyszedłem z życia na marginesie społecznym. • Przestałem uciekać i pokonałem brak akceptacji. • Odbudowałem pewność siebie. • Po długoletnim celibacie stałem się mężem i ojcem. Mam wspaniałą rodzinę. • Wygrałem z ciężką neurologiczną chorobą. Jestem zdrowy. • Odstawiłem wszystkie leki. Kule ortopedyczne zamieniłem na ćwiczenia fizyczne. • Nauczyłem się jeść owsiankę i pić sok z cytryną. Regularnie! • Będąc chory wspomagałem administracyjnie, mentalnie i przyjacielsko chorych na stwardnienie rozsiane w różnych krajach Europy. • Koordynowałem z sukcesem duże projekty na styku administracji publicznej, biznesu i instytucji pozarządowych. • Obroniłem się przed mobbingiem ze strony zwierzchnika oraz członka zespołu. • Byłem skutecznym mediatorem między politykami, między menadżerami wyszego szebla i między pracownikami fizycznymi. • Założyłem i prowadziłem zdalnie z Belgii sklep internetowy działający w Polsce. • Poznałem wszystkie niuanse prowadzenia biznesu i pracy w sieci. • Spłaciłem kredyty. • Pokonałem bezrobocie. • Znalazłem radość w zawodzie, który podjąłem w dużej desperacji. • Wiem co to ciężka fizyczna praca w nocy, długa i żmudna papierologia w biurze, praca pedagogiczna i wymagające nauczanie na wszystkich szczeblach edukacji oraz dawanie wsparcia i pomocy duchowej, szczególnie w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. • Doceniam równoważącą i kreującą moc medytacji, terapeutyczną wartość śmiechu oraz potęgę zatopienia w teraźniejszości. • Pokonałem długą drogę od szczęścia, które otrzymałem za darmo i które roztrwoniłem, do szczęścia, które jest moim świadomym wyborem.