Często zadaję sobie pytanie, co jest najważniejsze w byciu coachem? Jaka cecha, zachowanie, zdolność czy kompetencja coacha stanowi o tym, że klient ma szansę dostrzec w sobie potencjał, zobaczyć możliwości, znaleźć motywację i dokonać transformacji? Oczywiście na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, a ta której mogę udzielić wynika z mojego doświadczenia i osobistego postrzegania coachingu.

Relacyjność i uważność

Uważam, że coach do procesu wnosi przede wszystkim element relacyjny. Dzięki niemu coaching przestaje być bezdusznym zestawem ćwiczeń czy technik rozwojowych, a zaczyna nabierać formę dyskretnego dialogu, w którym termin „dyskretny” w całości odnosi się do obecności coacha.

Coach przede wszystkim słucha. W słuchaniu przechodzi z poziomu wewnętrznego na poziom selektywny, a docelowo wspina się na poziom świadomy, który obok słuchania pozwala na prawdziwe usłyszenie klienta. Na tym obszarze coach daje się prowadzić intuicji, „czyta między wierszami” i rejestruje oraz rozumie komunikację niewerbalną klienta. W moim postrzeganiu coachingu świadome słuchanie stanowi esencję bycia coachem.

Dialog zatopiony w ciszy

Coach mówi tyle ile potrzebuje klient, ale nie dla zapewnienia mu dobrego samopoczucia, tylko w celu kreowania jego procesu zmiany. Dialog coacha często zatopiony jest w ciszy. Cisza podkreśla wolność procesu, daje przestrzeń klientowi i tak jak gumka w rysunku usuwa to co zbędne, wyostrzając najważniejsze kontury kadru. Coach także odzwierciedla słowa klienta, dzięki czemu pełni funkcję lustra, w którym klient może zobaczyć–usłyszeć, swoje odbicie.

Profilaktyka i etyka coacha

Tak szczególna obecność coacha wymaga zaawansowanej profilaktyki, w postaci regularnych superwizji, grup wsparcia, mentoringu oraz innych form rozwoju i edukacji. Bez takiego procesu nie dokona się pogłębienie samoświadomości coacha, która finalnie decyduje o jakości udzielanych przez niego usług.

Na koniec warto zaznaczyć, że dyskretna obecność coacha dotyczy również charakteru spotkania, jakim jest coaching. To proces bazujący na budowaniu autentycznej relacji, która niejednokrotnie wkracza na osobiste obszary życia klienta. Z tej racji profesjonalizm coacha obok powszechnie stosowanych standardów metodologicznych powinien bazować na kodeksie etycznym czuwającym nad poufnością procesu i zachowaniem szacunku dla każdej ze stron coachingu.

 

Więcej o coachu:
* Czym jest Coaching Integratywno-Transpersonalny? Artykuł Lidii D. Czarkowskiej wyjaśniający dlaczego podejście antydeterministyczne i antyredukcjonistyczne w relacji coach – klient pomaga osiągnąć konkretny rezultat lub pożądaną przez klienta zmianę.
* Czym się różni certyfikowany coach od akredytowanego? Jakie są z tego korzyści? Zakres kompetencji coacha zwięźle i merytorycznie omówiony przez Roberta Łężaka.